Wielebny betacool dał głos w sprawie Umberta Eco, oficjalnie oświadcza, że jego główne dzieło, Imię Róży, ktorego nie przeczytał, ale wie,...